De genealogie van Lambertus Stox


Home Informatie  


Informatie

 

Het familiearchief Stox heeft als doel een stukje familiegeschiedenis te behouden.

Wij hopen dat met deze website de stamboom “Stocx” voor de toekomstige genealogen het wiel niet voor de tweede keer behoeven uit te vinden, maar dat zij de draad kunnen oppakken en het gedane onderzoek verder kunnen uitbreiden. Wij stellen het zeer op prijs om aanvullende gegevens te ontvangen, ook van de huidige generatie, om de stambomen zo compleet mogelijk te maken.

De oudst bekende achter- of bijnamen met een Germaanse naamgeving in onze streken zijn uit het begin van de 11de eeuw. Achternamen zijn, voor zover men heeft kunnen nagaan, in Italië ontstaan en via Zwitserland en Frankrijk naar onze streken gekomen. In de Middeleeuwen had ca. 5 % van de bevolking een achternaam. Dit betrof over het algemeen edellieden en patriciërs. Door de toename van de bevolking in Europa kreeg men in de 16de eeuw steeds meer behoefte aan achternamen. Daarom heeft het Concilie van Trente (1545-1563) opgeroepen tot het aannemen van achternamen. De invoering is een langzaam proces geweest. Tussen 1600 en 1650 hadden de meeste burgers in het Prinsbisdom Luik een vaste naam. De Burgerlijke Stand zoals wij die nu kennen is een Franse uitvinding. Deze is in ons land ingevoerd in 1800, na de inlijving van het toenmalige Prinsbisdom bij het Franse Keizerrijk. Na het vertrek van de Fransen is de Burgerlijke Stand - met kleine aanpassingen - blijven voortbestaan tot op de huidige dag. Tot 1800 kon men zonder enige registratie een naam aannemen en deze weer veranderen.

Dit website is tot stand gekomen door jarenlang opzoekwerk.

Ik dank hiervoor de mensen op het gemeentehuis te Diepenbeek. Ze hebben in de zeventiger jaren goed op mij gepast. Ik denk dan vooral aan “Lom vanne Tivoli” en aan Marieke van ‘Zjanke Auwerx’. Ze zijn lange tijd mijn gidsen en toeverlaat geweest bij mijn opzoeking op het gemeentehuis van Diepenbeek. Ook de rijksarchieven te Hasselt zijn toen geteisterd geworden door mijn veelvuldige bezoeken. In die tijd mocht ik nog in de originele boeken opzoekingen doen, hetgeen veel tijd en geduld vergde. Er zijn toen ook veel fotocopies gemaakt. Oud schrift lezen doe je niet van de ene dag op de andere. Daarom heb ik daar ook een cursus voor gevolgd. In de jaren negentig werd alles op computer gezet dank zij het Dos-programma Pro-gen van J. Mulderij uit Holland.

Er zijn veel huisbezoeken gebracht. Ik bedank deze mensen langs deze weg nogmaals omdat ze tijd en koffie voor me gemaakt hebben. Ik besef dat nog veel onvolledig is en nog moet aangevuld worden. Sommige dingen zullen verbeterd moeten worden. Maar ik blijf er aan werken. Mochten er mensen zijn die dit boek lezen, er hun tak in terugvinden, en zien dat het onvolledig is, gelieve dit euvel te verhelpen en zo nodig de volledige aanvullingen door te geven.

Om aanvullingen of verbeteringen door te geven of iets informatiefs te vragen kan je terecht bij:
Michel Stox@outlook.com